Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

ΦΑΒΑ ΦΑΒΑ                          ΦΑΒΑ ΦΑΒΑ
ΦΑΒΑ ΦΑΒΑ Φ                  Α ΦΑΒΑ ΦΑΒΑ
ΦΑΒΑ ΦΑΒΑ ΦΑ             ΒΑ ΦΑΒΑ ΦΑΒΑ
ΦΑΒΑ ΦΑΒΑ ΦΑΒ       ΑΒΑ ΦΑΒΑ  ΦΑΒΑ
ΦΑΒΑ ΦΑΒΑ ΦΑΒΑ  ΦΑΒΑ ΦΑΒΑ ΦΑΒΑ

             Κάποιο λάκκο έχει η φάβα
Γιώργος Καραντώνης

1 σχόλιο: