Τρίτη, 22 Απριλίου 2014


Eρωτική σκηνή

και γυρίζοντας την είδε γυμνή
την είδε γυμνή γυμνή την είδε
γυμνή την είδε γυρίζοντας την 
είδε την είδε την είδε γυμνή
την είδε γυρίζοντας την είδε
γυμνή γυμνή γυμνή γυμνή γυμνή
την είδε την είδε γυμνή και την
είδε γυρίζοντας την είδε γυμνή
γυμνή γυμνή την είδε γυρίζοντας
την είδε γυμνή την είδε γυμνή
Μιχαήλ Μήτρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου