Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014
         Οι  καλές  οικογένειες

            Λουδοβίκος  Ι
            Λουδοβίκος  ΙΙ
            Λουδοβίκος  ΙΙΙ
            Λουδοβίκος  ΙV
            Λουδοβίκος  V
            Λουδοβίκος  VI
            Λουδοβίκος  VII
            Λουδοβίκος  VIII
            Λουδοβίκος  IX                                                                                         
            Λουδοβίκος  Χ  < επονομαζόμενος  ο  Καβγατζής  >
            Λουδοβίκος  ΧΙ
            Λουδοβίκος  ΧΙΙ
            Λουδοβίκος  ΧΙΙΙ
            Λουδοβίκος  ΧΙV
            Λoυδοβίκος  ΧV
            Λουδοβίκος  ΧVI
            Λουδοβίκος  ΧVIIΙ
            και  μετά  κανείς  τίποτε…
            μα  τι  άνθρωποι  είναι  αυτοί
            που  δεν  είναι  ικανοί
            να  μετρήσουν  ως  το  είκοσι ;
JACQUES PREVERT


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου